• 056-704808 โทรสาร 056-704809
 • admin@pbn2.go.th
นายนิยม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชร

  นายนิยม  โพธิ์งาม   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  มอบหมายให้
  นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  พร้อมด้วย          คณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ ครอบครัวเด็กชายโกวิท  แซ่หวือ         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  ผู้ประสบอัคคีภัย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ  โดยมี  นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน  นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค  เงิน  เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค  ช่วยเหลือในเบื้องต้น
   ผู้ประกาศ :
  • Admin

   ตำแหน่ง :
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วันที่ :
  • 7 ธันวาคม 2564

   ผู้เข้าชม :
  •  109 ครั้ง