• 056-704808 โทรสาร 056-704809
 • admin@pbn2.go.th
นายนิยม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางดวงดาว ยศสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  นายนิยม  โพธิ์งาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
  มอบหมายให้  นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  พร้อมด้วย นางดวงดาว ยศสุนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  และ นางสาวจิรประภา  เกิดชา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก
   ผู้ประกาศ :
  • Admin

   ตำแหน่ง :
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วันที่ :
  • 7 ธันวาคม 2564

   ผู้เข้าชม :
  •  121 ครั้ง