• 056-704808 โทรสาร 056-704809
  • admin@pbn2.go.th

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
รองผู้บริหาร สพป.พช.เขต 2
รองผู้บริหาร สพป.พช.เขต 2
รองผู้บริหาร สพป.พช.เขต 2